ماساژ سیام

این ماساژ با روغن های لوکس انجام می شود که خستگی و گرفتگی های سطحی را از بدن دور میکند. این روغن ها وظیفه ی آبرسانی و رطوبت به پوست را دارند.

مزیت ها: کاهش استرس، شادابی و شفافیت پوست، بهبود جریان خون، رفع خستگی

ممنوعیت ها: خانم های باردار، بیماران سرطانی

۶۰ دقیقه: ۲۶۰                                          ۹۰ دقیقه: ۳۸۰