ماساژ پا

پا های ما به دلیل تحمل کردن وزن کل بدن، نقش به سزایی در آرامش و سلامت ما دارند. فوت رفلکسولوژی یا ماساژ پا را می توان برای از بین بردن درد تمام نقاط بدن استفاده کرد.

 

مزیت ها: رفع خستگی، بهبود جریان خون، رفع سر درد، بهبود عملکرد گوارش، دفع سموم بدن

ممنوعیت ها: خانم های باردار، بیماران سرطانی، نقرس

۳۰ دقیقه: ۱۲۰ هزار تومان             ۶۰ دقیقه: ۱۶۰ هزار تومان             ۹۰ دقیقه: ۲۲۰ هزار تومان