ماساژ صورت

این ماساژ مخصوص کسانی است که میخواهند صورتی جوان، بدون چین و چروک و شاداب داشته باشند.

مزیت ها: پیشگیری از چین و چروک پوست، جلوگیری از افتادگی پوست، کاهش استرس، ریلکس شدن عضلات صورت

ممنوعیت ها: خانم های باردار، بیماران سرطانی

۳۰ دقیقه: ۱۳۰ هزار تومان                            ۶۰ دقیقه: ۱۹۰ هزار تومان