ماساژ پرفرمنس

این ماساژ به افرادی توصیه می شود که ساعات طولانی رانندگی میکنند و یا پشت میز می نشینند. ماساژ پرفرمنس بر روی گردن و کمر تمرکز دارد و به بهبود عملکرد این نواحی کمک به سزایی میکند.

 

مزیت ها: افزایش نیرو، کاهش استرس، بهبود عملکرد گردن و شانه ها

ممنوعیت ها: خانم های باردار، بیماران سرطانی، دیسک کمر، دیسک گردن، افراد مسن

۳۰ دقیقه: ۱۵۰ هزار تومان                            ۶۰ دقیقه: ۲۱۰ هزار تومان